Osnovni podaci o poduzeću:
Naziv poduzeća: Croatia Open Land Tours DMC
Adresa i sjedište: Kamensko 6a, 47 000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 36785069095
ID KOD: HR-AB-47-080913810
Poslovna banka: Karlovačka banka
SWIFT/BIC: KALCHR2X
IBAN: HR3924000081110220033
Oblik vlasništva: Privatno
Godina osnivanja: 2014.
Direktor: Krešo Rogoz
Mob: +385 99 5484 002
e-mail: info@croatia-open-land.com