HOTEL STARA LIKA – GOSPIĆ

Hotel Stara Lika Hotel „Stara Lika” otvoren je davne 1907. godine i zahvaljujući
po osobi